Informacja zwrotna (1): jeden z kluczy do skuteczności

Każdy z nas od maleńkości otrzymywał w swoim życiu informacje zwrotne o naszych działaniach, niestety najczęściej dawane w sposób niewłaściwy i raczej zniechęcający niż motywujący.

Pamiętasz sceny typu: „Jaki ładny rysunek narysowałaś, jakie zielone drzewko, o tutaj!” (konstruktywna informacja) oraz „No, i gdzie leziesz ciamajdo! Nie widzisz kałuży?” (krytyka).

Wielu ludzi myli informację zwrotną z krytyka albo oceną i zamyka sobie dostęp do jednego z bardzo ważnych kluczy skuteczności. To klucz zarówno do poprawy słabości, jak i budowania wiary w swoją siłę.

Dobra, to znaczy konstruktywna informacja zwrotna, pozwala Ci zidentyfikować twoje słabości i obszary do rozwoju. Pozwala także lepiej uświadomić sobie mocne strony, których czasem niedostrzegasz lub niedoceniasz, a te z kolei stają się solidnym fundamentem dla przyszłych działań.

Aby osiągnąć mistrzostwo i podnosić skuteczność swojego działania, musisz świadomie nauczyć się:

  1. dawać informację zwrotną; 
  2. poszukiwać jej; 
  3. odpowiednio ją przyjmować. 

Dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej jest jedną z cenniejszych umiejętności w przypadku osób pełniących funkcje przywódcze w firmach i odpowiedzialnych za rozwój innych w różnych obszarach życia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w roli rodzica, ciotki, wujka itd, każdy wpływa na rozwój innych, możemy powiedzieć, że to jedna z istotniejszych umiejętności komunikowania się w ogóle.

Konstruktywna informacje zwrotna oparta jest na modelu sensorycznym, unika oceniania tylko informuje o faktach, o tym co się zdarzyło. Najlepiej, kiedy formułowana jest w pierwszej osobie, gdyż to Ty dajesz informacje o tym co:

  • widziałaś
  • słyszałaś
  • zauważyłaś 
  • poczułaś 
  • doświadczyłaś 

Podstawą dawania konstruktywnej informacji jest autentyczna chęć wsparcia, wskazania obszaru do poprawy. Krótko mówiąc wypływa ona z troski i pozytywnego stosunku do drugiego. Osoba przyjmująca komunikat przekazany w powyższy sposób ma możliwość własnej oceny w oparciu o swoją intencję, czyli w zależności od tego co usiłowała osiągnąć. Czasem mamy najlepsze intencje i po prostu nam nie wychodzi, wtedy informacja o tym jak zostaliśmy odebrani jest bardzo cenna.

Drugim elementem układanki jest aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej. Zazwyczaj ludzie tego nie lubią i boją się tego co usłyszą. Ty bądź inna – we własnym interesie.

Wiem, że to niełatwe, bo sama przez to przechodzę. Po zrealizowaniu jakiegoś działania (zadanie zawodowe, coaching, szkolenie, prezentacja, inne) biorę głęboki oddech i mówię: „Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś dał/a/ mi informację zwrotną – co było dobre, co Ci się podobało, co Ci pomogło, a nad czym mogłabym dalej popracować i poprawić, aby moje działania były skuteczniejsze?”

Potem głęboko oddycham przeponą, „przełączam” się na postawę wdzięczności i słucham.

O przyjmowaniu informacji piszę w części 2.

0 Responses to “Informacja zwrotna (1): jeden z kluczy do skuteczności”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.