Po co Ci dobrze napisane CV?

Czy wiesz, że dynamicznie rozwijająca się gospodarka, zwiększenie konkurencyjności na rynku spowodowało w ostatnich latach zmianę podejścia i oczekiwań wobec CV?

Czy wiesz, że w związku z rosnącą presją czasu, menedżerowie poświęcają 10 – 20 sekund na pierwsze czytanie CV?

Poniżej podaję Ci najważniejsze informacje, które powinnaś rozumieć, aby twoje CV pomogło Ci wygrywać procesy rekrutacyjne.

Dobrze napisany życiorys jest twoim najważniejszym narzędziem w procesie poszukiwania nowej pracy. Jego funkcją jest zainteresowanie twoją osobą i przekonanie o twoich kwalifikacjach na tyle, abyś została zaproszona na rozmowę. W trakcie rozmowy masz szansę zaprezentować swoje kwalifikacje i osiągnięcia, a dobrze napisany życiorys pomoże Ci ukierunkować rozmowę rekrutacyjną.

Im większa, bardziej rozwinięta i zaawansowana firma (w szczególności dotyczy to korporacji i firm z kapitałem zagranicznym), tym większa konkurencja wśród kandydatów i większe wymagania wobec CV.

Życiorys zawsze pełnił rolę podstawowego narzędzia, lecz oczekiwania pracodawców dawniej były nieco inne:

  • Oczekiwano dokumentu obszerniejszego, na dobrej jakości papierze. 
  • Nacisk kładziono na opis stanowisk, zakresu obowiązków, miejsca w strukturze firmy. 
  • W CV opisywano doświadczenia zawodowe oraz wymieniano umiejętności indywidualne i zainteresowania.

Dzisiaj presja rynku jest tak duża, że pracodawcy poszukują kandydatów, którzy natychmiast mogą przyczyniać się do realizacji zadań firmy. Poszukują osób idealnie dopasowanych do wymagań na danym stanowisku. Dlatego też już w CV poszukują następujących informacji:

  • Dowodów na posiadanie przez kandydata umiejętności, które pozwolą na bardzo szybką realizację powierzonych celów. 
  • Przykładów konkretnych osiągnięć i sukcesów, które będą stanowić mocną przesłankę, że podobne sukcesy kandydat będzie odnosił w nowej firmie. 
  • Praktycznych przykładów umiejętności pracy zespołowej czy doświadczeń w zakresie zarządzania ludźmi. 
  • Informacje o charakterze osobistym stają się zbędne, gdyż nie decydują o twoich umiejętnościach i kwalifikacjach, lecz profesjonalny wygląd jest oczywiście dalej absolutnie wymagany. 

Jeżeli w ciągu 10 – 15 sekund twoje CV „sprzeda” twoje umiejętności i osiągnięcia, które odpowiadają wymaganiom na danym stanowisku, masz duże szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Gdy dobrze opisałaś swoje kwalifikacje i sukcesy rozmowa będzie polegała na pogłębianiu i weryfikacji tych informacji. Twoje pełne konkretnych faktów odpowiedzi, na pewno zrobią pozytywne wrażenie na potencjalnym pracodawcy.

Na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy warto zainwestować parę złotych, aby przeszkolić się w pisaniu CV lub skorzystać z pomocy profesjonalnych firm i doradców. Warto pamiętać, że z takich usług korzysta coraz więcej osób więc rośnie przepaść pomiędzy dobrze napisanymi, profesjonalnymi CV, a wysiłkami osób bez doświadczenia w procesach rekrutacyjnych.

0 Responses to “Po co Ci dobrze napisane CV?”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.