Typy rozmów kwalifikacyjnych (2)

Obok typowych rozmów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych (czytaj o nich w części 1), możesz spotkać się jeszcze z kilkoma typami rozmów kwalifikacyjnych. To, kto z Tobą rozmawia i jakie ma doświadczenie oraz to, czy jesteś sam czy też stajesz do „konkursu piękności” , może mieć duży wpływ na poziom twojego stresu.

Warto wiedzieć na co trzeba być gotowym.

Rozmowy prowadzone przez zewnętrznych konsultantów

Coraz częściej można zaobserwować, że firmy zlecają wstępny etap rekrutacji do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych (Doradztwo Personalne, Firmy Rekrutacyjne, popularni Headhunterzy). Na wstępnym etapie selekcji możesz nawet nie dowiedzieć się jaka firma zleciła rekrutację. Nie ma wtedy sensu naciskać, jeżeli jest to jeszcze objęte tajemnicą.

Konsultanci firm rekrutacyjnych są najczęściej doskonałymi specjalistami, którzy wychwytują każdą niespójność wypowiedzi. Koncentrują się oni w dużym stopniu na dopasowaniu kandydata, czyli zespole cech i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku.

Warto zawsze pozostać w dobrych relacjach z osobami prowadzącymi takie rozmowy. Nawet jeżeli ten projekt nie zakończy się sukcesem, to może będzie kolejny, a Ty właśnie wywarłeś bardzo dobre wrażenie?

Rozmowy prowadzone przez wewnętrzne kadry.

Najczęściej w każdej firmie są osoby do pewnego stopnia odpowiedzialne za rekrutację, najczęściej pracownicy kadr lub inaczej nazwanego działu personalnego. Nie zawsze są to eksperci w rekrutacji, jednak zazwyczaj mają lepsze przygotowanie niż kierownicy funkcjonalni. Należy zatem być przygotowanym na ich uczestnictwo lub też samodzielne prowadzenie etapu wstępnego selekcji. Choć najczęściej to nie oni podejmują ostateczną decyzję, jednak mają duży wpływ na proces i mogą przyczynić się do twojej dyskwalifikacji. Być może będą dużą uwagę zwracać na twoje cechy, postawę i zachowania, a sprawy biznesowe i merytoryczne zostawią do oceny ekspertom.

Rozmowy przed Komisją Rekrutacyjną

W większych firmach bądź gotów na obecność kilku osób, nawet pięciu, zazwyczaj z różnych obszarów biznesowych (kadry, marketing, sprzedaż), w zależności od znaczenia stanowiska,  o które się ubiegasz i od struktury firmy. Warto bardzo uważnie słuchać sposobu komunikacji każdej z osób z Komisji i w miarę możliwości dopasowywać styl wypowiedzi do pytającego.

Konkursy piękności

Niezbyt lubiana przez kandydatów, lecz coraz częściej stosowana forma, w której równocześnie w rozmowie uczestniczy kilku kandydatów. Pozwala to oceniającym nie tylko zaoszczędzić czas, ale także ocenić zachowanie w rzeczywistej sytuacji i relacjach z innymi. Ważne, aby nie ulegać stresowi, być skoncentrowanym i w najlepszy sposób prezentować swoje umiejętności, przy okazji zachowując pozytywny i życzliwy stosunek do wszystkich kontrkandydatów.

Stress interview

To rodzaj rozmowy, w której rekruterzy w sposób celowy tworzą sytuację mocno stresującą – dyskutują z twoimi wypowiedziami, podnoszą głos, nie utrzymują kontaktu wzrokowego. Celem takich rozmów jest ocena twojego zachowania i postawy (asertywność, walka, dopasowanie) w sytuacjach związanych z dużym napięciem. Podczas rozmowy warto oczywiście zachowywać spokój i nie dać się zdekoncentrować czy wytrącić z równowagi. Jednak po rozmowie proponuję dobrze przemyśleć czy naprawdę chcesz pracować dla tej firmy. Sposób prowadzenia rekrutacji może odzwierciedlać kulturę panującą w tej firmie, a najprawdopodobniej odzwierciedla styl zarządzania i kulturę osoby prowadzącej rozmowę.

Najczęściej, dla własnego długofalowego zdrowia i zadowolenia, warto rozejrzeć się jeszcze raz dookoła za inną szansą.

 

 

0 Responses to “Typy rozmów kwalifikacyjnych (2)”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.