Internet – źródło wiedzy o Tobie

Internet jest dziś źródłem wiedzy na każdy temat – także na temat twojej osoby!

Przeczytaj poniższy artykuł z Personel i Zarządzanie (Kariera z przeglądarki, 31.03.2009) i przemyśl, jakie informacje o Tobie twój potencjalny (lub obecny) pracodawca albo też twój klient (jeżeli prowadzisz własny biznes), znajdzie w internecie…

Polecam, aby informacje o sobie, dostępne dla innych w internecie, kształtować w sposób świadomy i profesjonalny. Masz na to wpływ!

Internet odgrywa coraz większą rolę w procesie rekrutacji. Specjaliści HR korzystają nie tylko ze sprawdzonych narzędzi, jak giełdy internetowe, ale często szukają też w sieci informacji o potencjalnych pracownikach.

Jak mówi Beata Szlif-Nitka, dyrektor generalny infoPraca.pl, będą to robili coraz częściej, gdyż w dobie spowolnienia zmienia się rynek pracy, a działy HR będą starały się w jeszcze większym stopniu niż obecnie weryfikować informacje dostarczane przez aplikujących, poszukując jak najlepszych kandydatów.

Prowadząc proces rekrutacji z wykorzystaniem Internetu, warto przestrzegać paru zasad. Najpierw trzeba wybrać osoby, które spełniają wymagane oczekiwania. Kolejnym etapem jest weryfikacja informacji zawartych w CV.

Warto zacząć od wyszukiwarki i po prostu wpisać tam imię i nazwisko kandydata. Jeśli pojawi się ono w wynikach wyszukiwania, należy sprawdzić, czy dane z życiorysu są zgodne z tymi, które można znaleźć w Internecie. Warto też poszukać zdjęcia i porównać z tym przesłanym w aplikacji, by upewnić się, że to ta sama osoba.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poziomu aktywności potencjalnego kandydata w sieci. Należy zwrócić uwagę, czy kandydat ma założone profile na biznesowych serwisach społecznościowych i czy ich zawartość jest spójna. Warto sprawdzić też jakie zawody reprezentują jego znajomi, w jakich grupach zainteresowań się udziela, jak często się wypowiada i w jaki sposób.

Bardzo istotnym kryterium oceny kandydata jest zgodność informacji znalezionych w sieci z tyki, które aplikujący przedstawił w CV. Brak lub niespójność informacji na temat kandydata to także ważny sygnał dla rekrutujących, szczególnie jeśli poszukują oni osób do pracy w mediach.

Zdarza się też, że wśród rezultatów wyszukiwań są treści niecenzuralne, nieprzyzwoite zdjęcia lub informacje świadczące o braku taktu lub dyskrecji. Kandydat, który zamieszcza w sieci relacje z nocnych wyścigów samochodowych, w serwisie biznesowym może przedstawiać się jako skrupulatny, spokojny profesjonalista ze skłonnością do minimalizacji ryzyka.

Należy sprawdzić również czy aplikujący prowadzi blog i co w nim zamieszcza – czy jest to blog ekspercki, w którym komentuje wydarzenia ze swojej branży, czy też jest poświęcony pozazawodowej pasji. Warto przyjrzeć się jakim jeżykiem pisany jest blog, jak często wstawiane są wpisy oraz jakie są statystyki odwiedzin. Podobnie należy podejść do aktywności na listach dyskusyjnych i forach.

Przeglądanie informacji zamieszczonych serwisach i forach społecznościowych może być uważane prze niektórych za naruszenie prywatności, jednak należy przyjąć, że jeśli ktoś publikuje informacje o sobie podając imię i nazwisko, to wyraża zgodę na ich upublicznienie; Osoby prowadzące rekrutację z reguły szanują prywatność i raczej nie przeglądają prywatnych danych na bardziej osobistych serwisach społecznościowych, takich jak MySpace czy grono, a jeśli nawet już tam zaglądają, to starają się koncentrować na pozytywnych cechach.

Już sam fakt obecności w sieci społecznościowej świadczy na korzyść pracownika, a w niektórych przypadkach (stanowiska związane z komunikacją) może być wręcz wymogiem. Znający dobrze Internet kandydaci mogą swobodnie kształtować swój wizerunek. Jednak ich obecność i rodzaj aktywności w sieci to także ważny sygnał wskazujący na poziom wiedzy i umiejętność wykorzystania najważniejszego dziś narzędzia komunikacyjnego.

Personel i Zarządzanie, Strona: 60, Kariera z przeglądarki, 31.03.2009

0 Responses to “Internet – źródło wiedzy o Tobie”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.