Jak zdobyć dotację unijną na założenie własnej firmy?

Bycie samodzielnym przedsiębiorcą to wyzwanie. Na początku nie jest łatwo. Powiem szczerze – może być całkiem trudno. A jednak, Ci, którzy funkcjonują pracując na siebie, a nie na innych zgodnie mówią – „nie zamieniłbym tego za żadne pieniądze…”

Może więc to także droga dla Ciebie, którą warto sprobować, by osiągnąć swoje bogactwo i zawodowe szczęście.
Poniżej wskazówki, jak szukać finansowej pomocy na początku.  (artykuł z Money.pl)

Na założenie własnej firmy można dostać nawet 40 tys. zł. unijnej dotacji. Jeśli nowa działalność potrwa przynajmniej rok, pomoc będzie bezzwrotna. Szansę na pieniądze mają zarówno zatrudnieni jak i bezrobotni.

Pieniądze dla przyszłych przedsiębiorców pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie może wystąpić każda osoba fizyczna, która chce złożyć firmę. Pieniędzy nie otrzymają jednak ci, którzy inną działalność zarejestrowali w ciągu roku przed ubieganiem się o dotację.

Jak podkreśla przy tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego grupami traktowanymi w sposób priorytetowy przy rekrutacji do projektu powinny być:

 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawni,
 • mieszkańcy wsi.

Pierwszy krok: do instytucji, która poprowadzi projekt

Osoba, która chciałaby uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności powinna zgłosić się do odpowiedniej instytucji, czyli tzw. operatora w swoim regionie. Operator przed podjęciem współpracy może przeprowadzić rekrutację (np. rozmowę kwalifikacyjną) z chętnymi do przystąpienia do projektu. Szczegółowych informacji oraz kontaktów do tych instytucji należy szukać:

 • w Urzędach Marszałkowskich
 • lub Wojewódzkich Urzędach Pracy.

O konkretne dla danego terenu informacje można pytać też w tzw. regionalnych punktach informacyjnych. Jeśli projektodawca przyjmie nasz pomysł, on też zadba o dalsze procedury.

Jeśli już nawiążemy współpracę z daną jednostką, ona pomoże nam w przygotowaniu projektu. Pomoc, która w takim miejscu uzyskamy obejmuje szkolenie, doradztwo przy tworzeniu biznesplanu oraz pomoc przy wypełnianiu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Projekt będzie oceniony

Przeszkoleni i uzbrojeni w odpowiednie dokumenty możemy startować w konkursie o dotację. Gdzie i w jakim terminie się zgłosić, poinformuje nas wspomniany wcześniej operator.

Przy przygotowywaniu pomysłu trzeba pamiętać, że zostanie on wnikliwie oceniony. Sama chęć nie wystarczy i dlatego komisja rozpatrzy przede wszystkim:

 • pomysł i jego uzasadnienie
 • otoczenie gospodarcze przyszłej firmy
 • wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa),
 • operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń),
 • kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia),
 • racjonalność,
 • spodziewane koszty i możliwe do osiągnięcia zyski
 • szanse na przetrwanie danego przedsiębiorstwa na rynku

40 tysięcy złotych można maksymalnie otrzymać na założenie własnej firmy. Pieniądze trzeba oddać, jeśli firma nie utrzyma się przynajmniej rok na rynku.

Jeśli weryfikacja będzie pomyślna, przedsiębiorca otrzyma grant. Co ważne, wkład własny nie jest zawsze wymaganym warunkiem przyznania dotacji.

Wymóg taki został wprowadzony przez niektóre regiony (np. Dolny Śląsk), w celu zmotywowania uczestników projektu do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności. Informacje na ten temat uzyskać można we wspomnianych wcześniej regionalnych punktach informacyjnych.

Dodatkowa, roczna pomoc

Obok wspomnianej powyżej kwoty przedsiębiorcy mogą liczyć również na tzw. wsparcie pomostowe w okresie 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie to może wynieść nie więcej niż minimalne wynagrodzenie, czyli obecnie 1 276 zł. Kwota wypłacana co miesiąc jest stała i jest ona równa wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pieniądze mają pomóc przetrwać pierwszy, najtrudniejszy dla każdego przedsiębiorcy okres na rynku.

Uzyskanie dotacji to nie koniec. Pamiętać należy, że grant będzie rozliczany poprzez badanie zgodności z biznesplanem. Jeżeli w ciągu roku od rozpoczęcia działalności nasz biznes upadnie, będziemy zobowiązani do zwrotu całej dotacji (z należnymi odsetkami). Co więcej, przez kolejny rok nie będziemy mogli korzystać z unijnego wsparcia. Zwrot pieniędzy czeka też przedsiębiorcę, który naruszy inne warunki zawartej umowy.

Termin wypłaty przyznanej dotacji różni się w poszczególnych projektach. Z reguły nie przekracza on jednak 2 miesięcy. W zależności od projektu możliwe jest przekazywanie pieniędzy w transzach, a kwestia ta regulowana jest zapisami umowy zawieranej z konkretnym uczestnikiem projektu.

Na co można wydać pieniądze?

Pieniądze na rozwój przedsiębiorczości powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, czyli np. na środki transportu, czy na remont potrzebnej siedziby. Dotacje można wydać też na wyposażenie, sprzęt, oprogramowanie i niezbędne licencje.

Nie możemy wydać ich na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. np.: na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem i reklamą.

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej )
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
pn. – pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-14.00
tel.: (22) 626 06 32, 626 06 33
fax: (22) 745 05 45
e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl

0 Responses to “Jak zdobyć dotację unijną na założenie własnej firmy?”


 • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.